WP Motors

80-180 GDAŃSK
ul. Jabłoniowa 2,

Tel. 58 322 11 85
szkody@wpmotors.pl

NIP: 583-314-54-69

Zapraszamy
poniedziałek-piątek:
8.00-18.00
sobota:
8.00-14.00

Dane rejestrowe spółki:

WP Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Gdańsku ul. Jabłoniowa 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536942, kapitał zakładowy 1400000 PLN, NIP: 583-314-54-69, REGON: 221556670