WP Motors

80-180 GDAŃSK
ul. Jabłoniowa 2,

Tel. 58 322 11 85
salon@wpmotors.pl

Fax 58 322 10 55
NIP: 583-314-54-69

Zapraszamy
poniedziałek-piątek:
8.00-18.00
sobota:
8.00-14.00

Sprzedaż Samochodów
Usługi F&I:

Tel. 731 746 660
salon@wpmotors.pl

Serwis mechaniczny:

Tel. 509 327 768
serwis@wpmotors.pl

Serwis blacharsko lakierniczy:

Tel. 509 327 763
szkody@wpmotors.pl

Pomoc drogowa:

Tel. 509 327 763

Dane rejestrowe spółki:

WP Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Gdańsku ul. Jabłoniowa 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536942, kapitał zakładowy 1400000 PLN, NIP: 583-314-54-69, REGON: 221556670

Uwaga, od 25 lipca zmiany w organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej

Kontynuujemy prace związane z budową ul. Nowej Bulońskiej Północnej, dlatego od 25 lipca (środa) od ok. godz. 12.00, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej (przy wjeździe do straży pożarnej).

Taka organizacja planowana jest do 24 sierpnia br. Za zmianę terminu przepraszamy.

W ramach tymczasowej organizacji całkowicie wyłączony z ruchu będzie odcinek ul. Limbowej od Kartuskiej do Jabłoniowej. Tym samym dojazd do węzła Jabłoniowa/Armii Krajowej (trasa WZ), nie będzie możliwy od strony ul. Kartuskiej.

Ponadto zjeżdżając z ul. Armii Krajowej w obrębie węzła Jabłoniowa/Armii Krajowej, będzie można jechać jedynie w kierunku Szadółek. Przejazd w kierunku ul. Kartuskiej będzie zamknięty.

Wjazd na węzeł Jabłoniowa/Armii Krajowej w obydwu kierunkach, możliwy będzie jedynie od strony Szadółek ulicą Jabłoniową.

Na wyłączonym odcinku ul. Jabłoniowej, dopuszczony zostanie ruch pieszy i rowerowy.

Objazd w kierunku Szadółek będzie odbywał się głównie ul. Leszczynową.

W ramach organizacji utworzone zostanie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu Jabłoniowa – Leszczynowa – Turzycowa.

W tym czasie wykonawca będzie przebudowywał infrastrukturę podziemną i zmieni konstrukcję jezdni.

Przypomnijmy, że zadanie związane z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku, jest częścią opracowanego przez władze miasta, Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych. Budowa ma zakończyć się w IV kwartale 2019 roku.